Адвокаты назвали 6 изменений, которые защитят от необоснованных подозрений

Должное внесении сведений в ЕРДР и установление ответственности за необоснованное подозрение технически помешают совершению давления на адвокатов со стороны правоохранителей. Также защитники убеждены, что необходимо менять и само правосознание.

Шесть необходимых условий для этого приведены в резолюции круглого стола, проведенного комитетом защиты прав адвокатов и гарантий адвокатской деятельности НААУ, передает «Закон и Бизнес».

Приводим полный текст документа:

Резолюція
круглого столу на тему: Практичні аспекти правозастосування у кримінальному процесі.

За результатом проведення круглого столу, учасниками заходу було ухвалена резолюція про:

— Необхідність зміни правосвідомості слідчих органів досудового розслідування, яка сьогодні на жаль, не відповідає основним засадам Кримінального процесуального Кодексу України. Так, на відміну від КПК 1960 року, чинний КПК України не вимагає наявності доказів при внесенні до ЄРДР відомостей про кримінальне правопорушення. Відомості – це інформація, яка містить ознаки складу кримінального правопорушення. За достовірність інформації несе відповідальність заявник. Вона перевіряється слідчим шляхом, за наслідками чого кримінальне провадження або закривається, або обвинувальний акт скеровується до суду. Тому вноситься до ЄРДР не заява, як це хибно розуміють правоохоронці, а інформація із неї, оформлена особою, яка вносить відомості, належним чином.

— Разом з тим, слід чітко визначити, що «відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР», практично відрізняються від «обставин», що підлягають доказуванню або спростуванню слідчим шляхом вже під час досудового слідства, та які впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення.

— Підкреслити, що чинний Кримінальний – процесуальний кодекс України побудований за принципом «обмеження на обмеження прав», розуміння чого слід довести до слідчих органу досудового розслідування з метою ефективної зміни старої правосвідомості на нову.

— Необхідність встановлення чіткого судового контролю над обґрунтованістю підозри особі, з урахуванням всіх елементів, що утворюють поняття «склад кримінального правопорушення». Необхідності доведення у підозрі обставин, що свідчать про наявність суб’єктивної та об’єктивної сторони складу злочину у діянні особи, якій повідомляється про підозру. Також з метою належного та відповідального ставлення слідчих органу досудового розслідування запровадити відповідальність за необґрунтовану підозру. Приклад – справа щодо адвоката Чібірдіна О.

— З метою зменшення навантаження на слідчих органу досудового розслідування необхідно законодавчо визначити поняття «кримінального проступку» та його відмінність від «кримінального правопорушення». З огляду на це, розробити та запровадити Кодекс про кримінальні проступки.

— Визнати неприпустимим здійснення тиску на адвокатів шляхом внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР та подальшого маніпулювання кримінальним провадженням з метою схилити адвоката до вчинення або навпаки утримання від вчинення тих, чи інших дій, які протирічать його законним інтересам та законним інтересам його клієнта.

— Довести цю резолюцію до уваги правоохоронних органів.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone