За чистий продукт

Нові вимоги до органічного виробництва: обіг, маркування, санкції

Останнім часом використання позначень «екологічний», «біологічний», «органічний» та інших стало ефективним маркетинговим і бізнес-рішенням для просування товарів. Привабливість таких написів для населення схиляла підприємців до їх використання. Це явище стало поширеним настільки, що вже потребувало нового законодавчого регулювання.

Рік на адаптацію

10 липня Верховна Рада прийняла закон «Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної

продукції». Основна мета визначення нових правил контролю процесу виготовлення саме органічної харчової продукції. Тепер лише їх дотримання уможливить використання привабливих позначень: «екологічний», «біологічний», «органічний» тощо. Більше того, встановлення чітких правил також необхідне для дотримання положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а отже, і для розширення можливостей експорту вітчизняних продуктів харчування на європейські ринки.

Після того як акт набере чинності, упродовж одного року діятиме період для узгодження з ним положень чинного законодавства. Після цього закон буде введений у повну дію.

До того часу, як це відбудеться, правовідносини продовжуватиме регулювати закон «Про виробництво та обіг органічної сільськогосподарської продукції та сировини». Таким чином, при належному дотриманні всіх вимог законодавчої процедури нові правила почнуть діяти орієнтовно вже в серпні-вересні 2019 року.

За новим законом, до галузей органічного виробництва віднесено:

• органічне рослинництво (у тому числі насінництво та розсадництво);

• органічне тваринництво (у тому числі птахівництво, бджільництво);

• органічне грибівництво (у тому числі вирощування органічних дріжджів);

• органічну аквакультуру, виробництво органічних морських водоростей;

• виробництво органічних харчових продуктів (у тому числі органічне виноробство);

• виробництво органічних кормів;

• заготівлю органічних об’єктів рослинного світу.

Водночас нові правила не поширюватимуться на виробництво та обіг продукції, призначеної для власного споживання, парфумерно-косметичної продукції та лікарських засобів, продукцію мисливства та рибальства, вилучену з природного середовища.

Вимоги до виробництва

Так, у ст.14 закону визначаються нові загальні вимоги до виробництва продукції, яка може в майбутньому реалізовуватись як органічна. Зокрема, подібна діяльність потребуватиме ведення окремого обліку на підприємстві, відокремлення від виробництва та зберігання іншого виду продуктів (товарів).

Технології мають відповідати вимогам нового законодавства в цій сфері та не завдавати шкоди здоров’ю людей, рослинам, добробуту тварин, запобігати забрудненню навколишнього природного середовища або мінімізувати його. Також слід використовувати переважно відновлювані ресурси, у тому числі продукти переробки відходів і побічної продукції рослинного та тваринного походження за умови, що вони відповідають вимогам до органічного виробництва.

Використання харчових добавок, мікроелементів і добавок для технологічних цілей можливе лише в гранично допустимих кількостях, які будуть визначені новим законодавством.

Вода, як інгредієнт органічної продукції, теж повинна відповідати вимогам, установленим законодавством до води питної. Водночас забороняється змішування органічних і неорганічних інгредієнтів у продукті, що буде реалізовуватись як органічний.

Окрім сказаного, у процесі виробництва буде заборонено застосування:

• генетично модифікованих організмів і продуктів (за винятком дозволених ветеринарних лікарських засобів);

• синтетичних речовин;

• методів електричної або іншої стимуляції для примушування, що завдає тваринам болю, застосування транквілізаторів;

• іонізуючого випромінювання;

• гідропонних методів;

• штучно виведених поліплоїдних тварин і рослин;

• речовин і технологічних методів виробництва, результати застосування яких можуть увести споживача в оману щодо природи (походження) продукту;

• стимуляторів росту, гормонів або аналогічних речовин, окрім тих, які внесені до Переліку речовин (інгредієнтів, компонентів), що дозволяється використовувати в процесі органічного виробництва та які дозволені до використання в гранично допустимих кількостях, у випадках, установлених цим законом.

Перелік, очевидно, буде розроблено й затверджено під час річного періоду адаптації. У стст.15—26 визначено вимоги до кожного окремого виду виробництва органічної продукції, а в ст.24 передбачено вичерпний перелік винятків.

Сертифікація продукції

У контексті викладеного стає зрозуміло, що процес виробництва потребуватиме нового контролю, який буде підтверджуватися сертифікатом органічного виробництва та/або обігу органічної продукції. Така сертифікація проводитиметься відповідними органами на умовах договірної оплати, а сам сертифікат діятиме протягом 15 місяців з дати його видачі.

На час сертифікації підприємства, що виявили бажання отримати такий документ, зможуть маркувати свою продукцію як «продукцію перехідного періоду до органічного виробництва» за умови отримання на це дозволу органу сертифікації.

Більше того, сертифікація передбачатиме проведення обов’язкової щорічної перевірки виробництва на предмет того, чи дотримуються вимоги законодавства в цій сфері.

За умови, якщо виробництво вже отримало іноземний сертифікат відповідності, він може бути визнаний в Україні в порядку, встановленому новим законом. Зокрема, таке можливе при окремому зверненні підприємства із заявою до державних органів України про включення іноземного органу сертифікації до державного Переліку органів іноземної сертифікації.

Лише після отримання відповідного сертифіката та безоплатної згоди органу сертифікації суб’єкт господарювання дістане змогу маркувати власну продукцію державним логотипом organic і використовувати його з маркетинговою метою. Звертаємо увагу, що такі вимоги стосуються й використання подібних торговельних марок.

Адміністративна відповідальність

За недотримання вказаних вимог встановлюється також і нова адміністративна відповідальність.

При цьому нагадуємо, що маркування продукції як екологічної без належного сертифіката, крім іншого, є порушенням закону «Про захист від недобросовісної конкуренції». Це буде підставою для розслідування Антимонопольного комітету України та стягнення з виробника-порушника штрафу в розмірі до 5% річного доходу. І це без урахування ризиків подання позовів проти виробника від споживачів, а також інших учасників ринку, які вважатимуть, що їм були завдані збитки.

У цілому новий закон підвищує стандарти виробництва органічної продукції, що можна розглядати і як позитивне явище, і як таке, що підвищує навантаження на національного виробника. Проте в будь-якому випадку відповідність українського виробництва органічних продуктів новим стандартам дасть можливість поставляти на європейські ринки власну продукцію, а не тільки сировину.

Якість же нового закону зможе показати лише час і майбутня судова практика застосування його положень. Або в найкращому випадку — її відсутність.

З таблицею «Суми штрафів за недотримання вимог закону виробником продукції» можна ознайомитись на нашому сайті.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone