КСУ згоден з проектом змін до Конституції

Конституційний суд України визнав проект змін до Конституції України у частині правосуддя таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Основного закону. Рішення суду оголосив голова КСУ Юрій Баулін.

Змінами до Конституції передбачено, що на посаду судді може бути призначений громадянин України, не молодший тридцяти та не старший шістдесяти п’яти років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права щонайменше п’ять років, проживає в Україні щонайменше десять років та володіє державною мовою.

Суддів призначає на посади Президент України за поданням Вищої ради правосуддя. І призначення суддів на посади здійснюється за конкурсом. При цьому у проекті змін запропоновано оцінити відповідність займаній посаді судді, якого було призначено або обрано до набрання чинності змін до Основного Закону у частині правосуддя. Водночас, якщо під час оцінювання, буде виявлено явну невідповідність судді займаній посаді за критеріями професіоналізму, етичності або доброчесності, то це є підставою для його звільнення.

Як зазначається у проекті змін, суддя не може бути без згоди Вищої ради правосуддя затриманий чи утримуватись під вартою до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час вчинення або безпосередньо після вчинення злочину.

Серед іншого запропоновані зміни до Основного Закону позбавляють Верховну Раду можливості висловлювати недовіру Генеральному прокуророві України з подальшою його відставкою.

Передбачається також запровадження Інституту конституційної скарги, який надасть можливість громадянам оскаржувати закони, які, на їхній погляд, суперечать Конституції.

 

Джерело: День
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone