Оприлюднено сороковий огляд рішень ЄСПЛ

Черговий огляд практики ЄСПЛ від Верховного Суду містить опис п’яти справ проти України, які стосуються, в цілому, системних проблем якості законодавства та його застосування.

Прес-служба Верховного Суду опублікувала черговий (сороковий) огляд практики Європейського суду з прав людини, передає “Закон і Бізнес”.

Так, у справах PETRUK AND OTHERS v. UKRAINE та ONYSHCHENKO AND OTHERS v. UKRAINE ЄСПЛ констатував порушення ст. 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (заборона катування) у зв’язку із неналежними умовами ув’язнення заявників та порушення ст. 13 Конвенції (право на ефективний засіб правового захисту) через відсутність у них ефективного засобу правового захисту в цьому відношенні. У справах BAYRASHEVSKYY AND OTHERS v. UKRAINE та DUDAR AND OTHERS v. UKRAINE через надмірну тривалість проваджень заявників та відсутність ефективного засобу правового захисту у національному законодавстві було констатовано порушення п. 1 ст. 6 Конвенції (право на справедливий суд) та ст. 13 Конвенції, а в справі SVERDLYK AND SILIVERSTOV v. UKRAINE – порушення ст. 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканість) щодо заявників, які скаржилися на надмірну тривалість їх досудового тримання під вартою, у декількох різних аспектах.

Окрім того, звертаємо увагу на справу A. v. RUSSIA, відповідно до обставин якої заявниця у дев’ятирічному віці стала свідком жорстокого поводження з її батьком під час його затримання, що заподіяло шкоду її психічному стану.

ЄСПЛ у цій справі констатував порушення ст. 3 Конвенції у матеріальному аспекті у зв’язку із неспроможністю органів влади запобігти жорстокому поводженню із заявницею та у процесуальному аспекті у зв’язку із провадженням неефективного розслідування скарг матері заявниці.

Що стосується дітей, які є особливо вразливими, заходи, вжиті державою на захист їх проти актів насильства, що входять до сфери впливу статей 3 та 8 Конвенції, мають бути ефективними та включати в себе розумні кроки для запобігання жорстокому поводженню, про яке органи влади знали або мали знати, та ефективно запобігати таким серйозним порушенням особистої недоторканності. Такі заходи мають бути спрямовані на забезпечення людської поваги та захисту найкращих інтересів дитини, зауважив Суд.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone