Питаннями сім’ї займеться Урядовий уповноважений

Завдання уповноваженого – забезпечення комплексного і скоординованого підходу до формування ефективної сімейної держполітики.

2 березня набуло чинності Положення про Урядового уповноваженого з питань сім’ї, затверджене постановою Кабміну від 24 лютого 2016 року № 131.

Урядовий уповноважений з питань сім’ї (далі – Урядовий уповноважений) є посадовою особою, на яку покладено виконання завдань з питань забезпечення комплексного і скоординованого підходу до формування ефективної державної сімейної політики.

Урядовий уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів за поданням Прем’єр-міністра.

Урядовим уповноваженим може бути громадянин України з вищою освітою і досвідом роботи у відповідній сфері.

Основними завданнями Урядового уповноваженого є:

1) підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності державної сімейної політики;

2) сприяння забезпеченню координації роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів щодо реалізації державної сімейної політики;

3) прийняття в межах своїх повноважень заходів для усунення порушень прав і законних інтересів членів сімей та запобігання їх повторного вчинення;

4) сприяння виконанню Україною міжнародних зобов’язань щодо дотримання прав і законних інтересів членів сімей;

5) забезпечення інформування громадськості про реалізацію державної сімейної політики.

Урядовий уповноважений має право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів під час розгляду питань, що належать до його компетенції.

Посада Урядового уповноваженого з умовами оплати праці, матеріально-побутового та іншого забезпечення прирівнюється до посади заступника міністра. Забезпечення діяльності Урядового уповноваженого здійснюється апаратом уповноваженого. Урядовий уповноважений разом зі своїм апаратом входить в структуру Секретаріату Кабміну.

 

Джерело: ЮрЛіга

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone