Суд відновив неатестованого поліцейського на посаді

Рішення Кіровоградського окружного адмінсуду показало небездоганність законодавства щодо Національної поліції, для уникнення неоднозначних трактувань в майбутньому воно повинно бути змінено.

Кіровоградський окружний адміністративний суд скасував наказ про звільнення підполковника поліції (на підставі висновку атестаційної комісії) і відновив його на посаді. Відповідну постанову у справі № П/811/180/16 було прийнято 17 березня 2016 року.

При розгляді справи суд в складі трьох суддів (Галина Момонт, Любов Хилько, Роман Брегей) під головуванням Р. Брегея дав відповіді на такі питання:

1) чи є рішення атестаційних комісій органів поліції рішеннями суб’єкта владних повноважень, які породжують права і обов’язки;

2) чи існували законні підстави проведення атестації;

3) чи проводилася атестація з дотриманням вимог чинного законодавства;

4) чи грунтується рішення керівника про звільнення позивача на об’єктивних даних, які підтверджені фактичними обставинами.

1. На перше запитання суд відповів у визначенні від 17 березня 2016 року про закриття провадження в частині вимог. Суд прийшов до висновку, що рішення атестаційної комісії органів поліції не породжує обов’язків керівника. Обов’язок керівника ознайомитися з рішенням атестаційної комісії при прийнятті остаточного рішення породжує тільки його наказ про проведення атестації. Таким чином, рішення атестаційних комісій не є владними рішеннями. Такий висновок був зроблений на підставі того, що Закон «Про Національну поліції» не встановлює, що рішення атестаційної комісії породжує у керівника обов’язок введення його в дію. Керівник може і не погодитися з висновком атестаційної комісії. Право вибору йому надано законом (дискреціонне право) і може бути обмежене лише шляхом внесення змін до Закону. Обов’язок забезпечити виконання атестаційного листа передбачений Інструкцією по проведенню атестації, яка є підзаконним нормативно-правовим актом, а значить, застосовуватися повинен Закон.

2. У питанні законності атестації судді розійшлися в думці. Було вирішено, що атестація після призначення поліцейськими колишніх працівників міліції є незаконною. Суд зробив висновок, що після прийняття на службу в поліцію колишніх працівників міліції атестацію можна проводити тільки в трьох випадках: 1) при призначенні на вищу посаду, якщо заміщення цієї посади здійснюється без проведення конкурсу; 2) для вирішення питання про переміщення на нижчу посаду через службову невідповідність; 3) для вирішення питання про звільнення від служби в поліції через службову невідповідність (частина 2 статті 57 Закону). З цим не погодився Р. Брегей в своїй особливій думці. Він вказав, що проведення атестації після прийняття на службу є обов’язковим, оскільки воно повинно було передувати прийняттю. Колишніх працівників міліції брали на службу в поліцію в порядку переатестації, однак її не проводили в зв’язку з відсутністю на той момент Інструкції. Закон же визначав граничний час їх прийняття на службу. Їх приймали без проведення атестації, щоб вони після звільнення з органів внутрішніх справ не залишилися безробітними і щоб новостворений правоохоронний орган міг виконувати свої функції. Суддя вважає, що для продовження проведення атестації і для вирішення цих питань судами слід внести зміни до перехідних і прикінцевих положень Закону.

3. Досліджуючи третє питання, суд роз’яснив, що при відсутності фіксації ходу співбесіди, поліція не може довести правильність висновку атестаційної комісії і законність наказу про звільнення.

4. Відповідь на четверте питання пов’язане з висновками по першому питанню. Так, у Голови Поліції при ухваленні рішення про перебування позивача на займаній посаді, виник обов’язок ознайомитися з матеріалами атестації. Але суд не виявив доказів, які доводили б, що позивач не відповідає займаній посаді (результати тестів були вищими за середні, декларація відповідала податковим даними, позитивна характеристика, що не притягувався до дисциплінарної відповідальності з 2007 року). У той же час, Голова поліції, як і суд, не мала можливості ознайомитися з ходом співбесіди і оцінити відповіді позивача. Письмові ж матеріали атестації, які суд визнав частково допустимими доказами, не доводили його професійну непридатність. В матеріалах справи була інформація з інтернету про вчинення позивачем протиправних дій, що містять ознаки злочину, але суд прийшов до висновку, що інформація з відкритих джерел повинна перевірятися компетентними органами. Згідно з даними, отриманими на відповідний запит, розслідування відносно позивача не велося.

Виходячи з вищевикладеного, наказ про звільнення позивача зі служби в поліції був визнаний необгрунтованим і незаконним.

 

Автор: Марина Ясинська

Джерело: ЮрЛіга

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone