У ВС думають про рекодифікацію цивільного кодексу

В Україні існує нагальна потреба в осучасненні цивільного законодавства. Адже чинному Цивільному кодексові вже понад 15 років, тож окремі його положення застаріли.

Розповідає “Закон і Бізнес”.

На цьому наголосив суддя Касаційного цивільного суду Сергій Погрібний під час харківського міжнародного юридичного форуму.

Зокрема, законник наголосив на необхідності усунення певних прогалин, суперечностей або недоліків чинного кодексу. Процес оновлення цивільного законодавства доцільно провести за принципом «рекодифікації»: визначити, які положення є ефективними та передбачають застосування дієвих засобів регулювання цивільних відносин, а які потребують удосконалення.

Як критерій ефективності наявного механізму правового регулювання суддя пропонує брати судову практику. Зокрема, судова статистика свідчить, що понад 30% справ, які перебувають у провадженні КЦС, випливають із договорів кредиту, позики та депозиту.

«Неоднозначність норм, відсутність чітких і зрозумілих правил є однією з передумов виникнення численних судових спорів», — зазначив С.Погрібний.

Крім того, на його переконання, потребує вдосконалення інститут зобов’язання щодо відшкодування шкоди. Зокрема, потрібно запровадити нові правила у відносинах із публічно-правовим елементом, коли шкода підлягає відшкодуванню державою або органом місцевого самоврядування.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone