В ГСК навантаження на 1 суддю зросло до 50 справ на місяць

За 2,5 місяців на розгляд кожного судді Господарського суду міста Києва надійшло близько 100 справ, і це не враховуючи залишок нерозглянутих справ. Згідно норм ГПК для їх розгляду судді мають 2 місяці.

Про це ідеться у зверненні голови Господарського суду міста Києва до уповноважених органів щодо кадрового забезпечення корпусу суддів.

Повний текст звернення:

Звертаюсь до Ради суддів України, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з метою привернути увагу до наростання загрози порушення конституційних прав громадян на судовий захист у Господарському суді міста Києва у зв’язку із перевантаженням суддів справами.

Наведена ситуація зумовлена зменшенням корпусу суддів Господарського суду міста Києва, у яких наявні повноваження здійснювати правосуддя, та не заповненням вільних вакансій на посаду судді.

Пунктом 1 наказу Державної судової

адміністрації України №91 від 26.06.2014 «Про визначення кількісного складу суддів у деяких господарських судах України» визначено, що кількісний склад суддів Господарському суді міста Києва повинен становити 80 суддів.

Однак згідно штатного розпису Господарського суду міста Києва фактично суддівський корпус складається із 75 суддів, з яких:

– 27 суддів, в яких закінчився п’ятирічний термін повноважень (повноваження деяких суддів закінчилися ще у травні 2014 року);

– 1 суддя Господарського суду міста Севастополя, який тимчасово прикріплений до штату Господарського суду міста Києва, однак рішення про його переведення у встановленому законом порядку не прийняте;

– 1 суддя перебуває у відпустці по догляду за дитиною;

– 2 судді перебувають на лікарняному в зв’язку з вагітністю та пологами;

– судді відсторонені від здійснення правосуддя.

Тобто, фактично у Господарському суді міста Києва здійснюють правосуддя 42 судді, що становить лише 53% від кількості суддів, що була встановлена для забезпечення належного здійснення правосуддя.

В той же час серед місцевих господарських судів Господарський суд міста Києва є безспірним лідером за критеріями надходження позовних заяв та вирішення спорів по суті. Так, лише за період з 01.01.2017 по 15.03.2017 до суду надійшло близько 4100 позовних заяв.

З наведеного вбачається, що за 2,5 місяців 2017 року на розгляд кожного судді Господарського суду міста Києва надійшло близько 100 справ (це за умови якщо не враховувати залишок нерозглянутих прав за 2016 рік та інших процесуальних документів, які потребують вчинення процесуальних дій), які у відповідності до норми ст. 69 Господарського процесуального кодексу України мають бути розглянуті впродовж 2 місяців.

При цьому, відповідно до рекомендованих показників середніх витрат часу на розгляд справ та коефіцієнтів складності справ за категоріями у місцевих господарських та апеляційних господарських судах (Таблиця 2), затверджених рішенням Ради суддів України №6 від 09.06.2016, середній показник витрати часу на розгляд справи та вчинення інших процесуальних дій повинний становити 7 годин.

Таким чином, за рекомендаціями Ради суддів України прийнятним навантаженням на суддю є розгляд близько 23 справ на місяць, відтак навантаження на суддю Господарського суду міста Києва перевищує рекомендовані показники більше ніж в 2 рази.

Надмірне навантаження суддів Господарського суду міста Києва справами фактично унеможливлює дотримання визначеного процесуальним законом строку розгляду справи, а відтак зростає загроза порушення конституційних прав громадян на судовий захист у продовж розумного строку.

З метою дотримання гарантованого п. 7 ч. 2 ст. 129 Конституції України та ч. 1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод права кожного на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, прошу вжити передбачених законом заходів для якнайшвидшого вирішення питання призначення суддів, п’ятирічний термін повноважень яких закінчився, на посаду безстроково.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone