В Україні хочуть запровадити інститут пенітенціарних суддів

З числа суддів місцевого загального суду обирається пенітенціарний суддя, який здійснює повноваження в окремих категоріях справ осіб, які взяті під варту, засуджених, а також звільнених із цих установ осіб.

Таку пропозицію містить законопроект №4936“Про превентивні і компенсаційні засоби у зв’язку з катуванням, нелюдським чи таким, що принижує гідність, поводженням або покаранням щодо засуджених та осіб, узятих під варту, та запровадження інституту пенітенціарних суддів”.

Передбачається, що відповідні судді повинні з’явитись в судах через 3 місяці з дня опублікування відповідного документу у разі його схвалення парламентом.

За проектом такий пенітенціарний суддя обирається зборами суддів відповідного суду на строк не більше трьох років і може бути переобраний повторно. Пенітенціарний суддя не звільняється від виконання обов’язків судді першої інстанції, проте здійснення ним таких повноважень ураховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.

Пенітенціарні судді, за задумом депутатів, потрібні для того, щоб забезпечити функціонування механізму превентивних та компенсаційних заходів для забезпечення гарантій дотримання права осіб, які тримаються в установах попереднього ув’язнення або виконання покарань, не бути підданими катуванню, нелюдському чи такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.

Згідно з проектом запропоновано наступні визначення:

– превентивні заходи – це дії, що вживаються на підставі відповідного рішення пенітенціарного судді та спрямовані на припинення або попередження катувань, нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання.

– компенсаційні заходи – це дії, що вживаються на підставі відповідного рішення пенітенціарного судді та спрямовані на відшкодування жертвам катувань або нелюдського чи такого, що принижує гідність, поводження або покарання матеріальної та (або) моральної шкоди.

Відповідна грошова компенсація може призначатися у сумі від одного до п’яти розмірів мінімальної зарплати за п’ятнадцять днів тримання в умовах, яке становить порушення ст. 2 законопроекту (заборона катувань), залежно від характеру такого порушення та (або) його наслідків для особи – завданої фізичної чи моральної шкоди, враховуючи її стан здоров’я, вік та інші особливості.

Клопотання про застосування превентивних та компенсаційних заходів подається особою, взятою під варту, чи засудженим до пенітенціарного судді місцевого суду за місцем розташування установи попереднього ув’язнення чи виконання покарань, в якій утримується особа.

Тягар доведення відсутності підстав для застосування превентивних / компенсаційних заходів лежить на адміністрації установ попереднього ув’язнення чи виконання покарань.

Стягнення, які застосовуються до засуджених, можуть бути оскаржені до пенітенціарного судді.

 

Джерело: Закон і бізнес

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone