Висновок Головного науково-експертного управління Апарату ВРУ щодо законопроекту №3041

ВИСНОВОК

Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України
на проект Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реалізації рекомендації, наданої в рамках виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України, стосовно забезпечення функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»

 

У законопроекті шляхом внесення змін до Бюджетного кодексу України пропонується до головних розпорядників бюджетних коштів віднести Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Також  пропонується доповнити частину 3 статті 29  Бюджетного кодексу України новими пунктами 133, 134 згідно з якими до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині  доходів належатимуть «надходження від управління активами, здійснюваного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» та «кошти, одержані на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України», які пропонується спрямовувати  на «повернення власнику відповідно до рішення прокурора, суду, яке набрало законної сили, — в межах надходжень від реалізації відповідних активів; відшкодування витрат, пов’язаних із здійсненням заходів із управління активами; повернення активів, одержаних злочинним шляхом, в іноземну юрисдикцію відповідно до міжнародних угод про розподіл та повернення активів — в межах відповідних активів та відповідно до міжнародної угоди; забезпечення підвищення ефективності кримінального судочинства, зокрема проведення негласних слідчих дій, здійснення заходів із забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, заохочення та захист осіб, які повідомляють про факти корупційних правопорушень» (новий п. 21 ч. 4 ст. 30 Бюджетного кодексу України).

Головне управління щодо пропозицій законопроекту вважає за доцільне зазначити наступне.

У Пояснювальній записці до законопроекту відсутні обґрунтування щодо необхідності зарахування усього обсягу надходжень від управління активами, здійснюваного Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, та коштів, одержаних на підставі міжнародних угод щодо розподілу та повернення активів до України, до джерел формування спеціального фонду Державного бюджету України. Звертаємо увагу на те, що відповідно до вимог ст. 91 Регламенту Верховної Ради України та ст. 27 Бюджетного кодексу України до проекту слід надати належне фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки).

Відповідно до  п. 2 законопроекту «цей  Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування». Тому, у разі прийняття Верховною Радою України законодавчих пропозицій,   відповідного корегування потребуватимуть показники Державного бюджету України на 2015 рік. Водночас у законопроекті такі пропозиції відсутні. Також  супровідні документи до проекту не містять інформації щодо потреби фінансового забезпечення Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, до кінця поточного бюджетного року.

 Враховуючи те, що поданий законопроект системно пов’язаний з проектом Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (реєстр. № 3040), який визначає правові та організаційні засади функціонування Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, вважаємо, що  рішення щодо внесеного законопроекту має прийматися за результатами розгляду законопроекту № 3040.

 

Керівник Головного управління                                    В.І. Борденюк

Вик.:   Н. Пархоменко

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone