ВС: Виплачуючи аліменти на дитину у валюті, зекономити не вдасться

Якщо розмір аліментів, що має виплачувати один з батьків, установлюється за погодженням сторін і у валюті, сума, що підлягає сплаті у гривнях, визначається за офіційним курсом валюти на день платежу. На цьому наголосив Верховний Суд (постанова від 24.07.2019).

Розповідає інтернет-ресурс “Закон і Бізнес”.

У 2003 р. у сім’ї народилася дочка, пізніше подружжя розлучилось, уклавши договір про сплату батьком дитини її матері аліментів у розмірі 350 грн., які сторони домовилися рахувати як еквівалент €50, щомісячно до досягнення дитиною повноліття.

У 2016 р. мати звернулася до суду з проханням розтлумачити умови п.2 договору та стягнути з батька дитини заборгованість за аліментами. Вимоги обґрунтовано тим, що відповідач сплачував аліменти в розмірі 350 грн., а не в сумі, еквівалентній €50.

Районний суд, з яким погодилась апеляційна інстанція, відмовив у задоволенні позову, оскільки відповідач сумлінно сплачував 350 грн. щомісяця.

У справі №645/5783/16-ц ВС касаційну скаргу позивачки задовольнив частково, розтлумачивши умови договору, та стягнув з відповідача заборгованість за аліментами й пеню, ухваливши власне рішення по суті спору.

ВС розтлумачив п.2 договору таким чином: виконання зобов’язань визначено в гривнях, водночас сторони погодилися, що щомісячний розмір аліментів не може бути меншим від суми, еквівалентної €50 на день здійснення поштового переведення, з урахуванням установленого державою в ч.2 ст.182 Сімейного кодексу мінімального розміру аліментів.

Разом з тим згідно із ч.1 ст.194 СК, аліменти можуть бути стягнуті за виданим нотаріусом позивачеві виконавчим листом за минулий час, але не більш як за 3 роки, що передували пред’явленню виконавчого листа до виконання.

ВС зробив помісячний розрахунок заборгованості за аліментним договором за трирічний період і визначив загальну суму.

Також у договорі передбачено пеню в розмірі 1% від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. Сімейне законодавство України не встановлює обмежень періоду нарахування пені. Суд може зменшити розмір неустойки, якщо він значно перевищує розмір збитків, тож ВС постановив стягнути пеню за прострочення сплати аліментів у такому самому розмірі, що й заборгованість за аліментами.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone