Як протидіяти позбавленню спецдозволу на користування надрами

Державна служба геології та надр України звернулася до окружного адміністративного суду з позовом про припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу на користування надрами, виданого виробничому підприємству. Ці вимоги мотивувались порушенням законодавства у сфері надрокористування.

Повідомляє ЗіБ.
Під час судового розгляду юристи LS GROUPобґрунтували, що позиція Державної служби геології та надр України не ґрунтується на вимогах закону та є безпідставною.

Зокрема, юристи довели відсутність підстав, передбачених пунктами 4, 5, 6 статті 25 Кодексу України про надра, а саме:  користування надрами з застосуванням методів і способів, що негативно впливають на стан надр, призводять до забруднення навколишнього природного середовища або шкідливих наслідків для здоров’я населення;  використання надр не для тієї мети, для якої їх було надано, порушення інших вимог, передбачених спеціальним дозволом на користування ділянкою надр;  якщо користувач без поважних причин протягом двох років, а для нафтогазоперспективних площ та родовищ нафти та газу – 180 календарних днів не приступив до користування надрами. Обґрунтованість цієї позиції підтверджено погодженою з Держгеонадра програмою робіт із видобування корисних копалин в родовищі,  звітами перед цим органом про  баланс запасів,  дозволами від органу

Держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки, радіаційними  сертифікатами на сировину та продукцію, та іншим.

У підсумку суд погодився із правовою позицією юристів LS GROUP  та в задоволенні адміністративного позову Держгеонадра України про припинення права користування надрами відмовив за необґрунтованістю.

Тетяна Кравченко, адвокат LS GROUP– «Сучасні потреби українського суспільства вимагають ефективної та прозорої системи державного управління у сфері надрокористування. Проте й досі в правозастосовній практиці виникають проблеми та труднощі, пов’язані із законодавчою невизначеністю та, як наслідок, неоднозначним трактуванням органами державного контролю та нагляду своїх повноважень у цій сфері.

Внаслідок цього, при вирішенні питання про припинення права користування надрами у судовому порядку, надзвичайно важливо мотивовано довести ті обставини, на яких ґрунтуються вимоги та заперечення.

В цьому випадку під час розгляду справи нами доведено, що вищевказані вимоги Держгеонадра України не виконані, докази на підтвердження обставин щодо підстав для припинення права користування надрами не подані, а тому судом правомірно відмовлено в задоволенні позову».

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone