Євросуд проти образ, відразу після смерті людини

Європейський суд з прав людини 12 січня ц.р. виніс рішення у справі Дженер проти Австрії (Genner v. Austria), в якому констатував відсутність порушення статті 10 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Заявник був засуджений за дифамаційне висловлювання з приводу діяльності міністра внутрішніх справ, які були опубліковані на веб-сайті наступного дня після несподіваної смерті чиновниці.

У своєму висловлюванні заявник, зокрема, назвав її «міністром тортур і депортації», а також «злочинницею, якій були байдужі наслідки її законів і правил» для біженців. Національний суд виявив дифамаційний характер статті через відсутність належної підстави наведених у ній оціночних суджень, а також присудив заявнику сплатити штраф.

Аналізуючи цю справу, Євросуд зазначив, що втручання в свободу слова мало на меті захист репутації та прав інших осіб, у тому числі, близьких родичів померлого. Суд погодився, що таке висловлювання може бути предметом публічного інтересу, зокрема сприяти дебатам в суспільстві щодо нововведень міграційної політики.

Однак взявши до уваги факт, що стаття була опублікована відразу наступного дня після смерті, суд зазначив, що це суперечить елементарній порядності та повазі до людської істоти і є атакою на ядро ​​прав людини. Особливо враховуючи те, що стаття практично не містила загального опису суті проблеми, а відразу починалася з закидів на адресу керівниці міністерства.

Крім того, самі твердження не мали під собою достатньої фактичної основи, зокрема, закони, які нібито відображали несумлінність міністра, були визнані Конституційним судом Австрії такими, що відповідають Конвенції та Федеральній Конституції.

За пропорційності застосованого покарання суд зазначив, що штраф у розмірі 1,200 євро є скромним і пропорційним, враховуючи характер висловлювання.

Джерело: Юридична практика

 

Коментар. Дифамація (з лат. Diffamo «порочу») – поширення компрометуючих відомостей. У більшості країн розглядається як правопорушення, що полягає в поширенні відомостей, які не відповідають дійсності, ганьблять, применшують честь, гідність та ділову репутацію потерпілого.

Треба сказати, що образа честі та гідності на наступний день після смерті політичного опонента – поширене явище в середовищі «проєвропейських» політиків, які прийшли до влади в Україні, і за показовими прикладами далеко йти не доводиться. Подібні приклади демонструють не стільки і не стільки ступінь розпаду правосвідомості авторів умисних «загробних викриттів», скільки збоченість їх моральних принципів. Точніше-їх повну відсутність.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone