Законопроект 4511: керівництво неугодних конфесій будуть призначати державні органи

У розпорядженні Союзу православних журналістів опинився текст законопроекту № 4511 «Про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться у державі, що визнана Верховною Радою України державою-агресором».

На сайті Верховної Ради у картці законопроекту даний текст відсутній.

Згідно із задумом авторів законопроекту № 4511, центральне та регіональне керівництво релігійних організацій із «особливим статусом» буде призначатися тільки за згодою відповідних органів державної влади.

Серед завдань законопроекту № 4511 його автори виділяють «виявлення можливих проявів зовнішнього впливу та втручання з боку держави-агресора, що визнана у такій якості Верховною Радою України, через релігійний фактор у державно-конфесійну, міжконфесійну сферу відносин в Україні та на перебіг суспільно-політичних процесів у державі», а також «запобігання проявам дестабілізації релігійного середовища та розпалюванню міжрелігійної ворожнечі в Україні».

Дія закону поширюється на релігійні організації, що мають «підпорядкованість у канонічних та організаційних питаннях релігійним центрам, які знаходяться у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором».

«Із релігійними організаціями, визначеними статтею другою цього закону, держава укладає відповідні договори щодо особливого статусу цих організацій», – ідеться у законопроекті. Договори закріплюють «зобов’язання релігійної організації поважати суверенітет, територіальну цілісність та закони України, а також поважати інші релігійні організації, що здійснюють свою діяльність на території України».

Згідно ст. 4 законопроекту «реєстрацію/перереєстрацію статутів релігійних організацій, визначених статтею другою цього закону, здійснюють у встановлений чинним законодавством спосіб, після проведення відповідної експертної оцінки реєстраційних документів незалежними фахівцями та за умови надання ними державному органу, який здійснює цю реєстрацію, позитивного експертного висновку» .

У разі прийняття законопроекту, релігійні організації з «особливим статусом» повинні будуть погоджувати приїзд «іноземних релігійних діячів». Держава зможе припиняти діяльність таких релігійних організацій, якщо виявить факти їхньої співпраці з «представниками мілітаристсько-терористичних угруповань».

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone