Зауваження Головного юридичного управління Апарату ВРУ до законопроекту №2541а

ЗАУВАЖЕННЯ

Головного юридичного  управління Апарату Верховної Ради України
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України  щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків» (реєстраційний № 2541-а)

До Головного юридичного  управління 9 листопада 2015 року повторно надійшов проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального  кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків», підготовлений Комітетом з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності для розгляду Верховною Радою України у другому читанні, та повідомляється таке.

Аналіз тексту проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального  кодексу України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків» свідчить про те, що його текст (крім назви) аналогічний тексту проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального та Цивільного кодексів України щодо вдосконалення інституту спеціальної конфіскації з метою усунення корупційних ризиків». У зв’язку з чим зберегли свою актуальність зауваження Головного юридичного управління від 5 листопада 2015 року.

Крім того вважаємо за необхідне зазначити таке.

  1. Змінами до статті 961 та частини четвертої статті 962 Кримінального кодексу України передбачено застосування словосполучення, згідно з яким гроші, цінності (при застосуванні спеціальної конфіскації) включають в себе кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.

Зазначене словосполучення є юридично некоректним, оскільки змішує об’єкт зберігання (гроші, цінності), місце зберігання (банківський рахунок), та суб’єкта зберігання (банк, фінансова установа).

Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» до фінансових віднесено зокрема такі послуги як:  довірче управління фінансовими активами; залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; переказ коштів;  управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю; банківські та інші фінансові послуги, що надаються відповідно до Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Водночас Цивільним кодексом України виокремлено такі види зобов’язань як зберігання цінностей у банку, надання індивідуального банківського сейфа, що охороняється банком, а також зберігання речі у ломбарді.

Тобто зазначені положення законопроекту не лише не удосконалюють диспозицію відповідних статей Кримінального кодексу України, а й можуть призвести до різнотлумачень при їх практичному застосуванні.

Тому текст відповідних положень проекту, прийнятий за основу під час  розгляду проекту у першому читанні, видається більш прийнятним.

 2. Змінами до статті 962 Кримінального кодексу передбачено, що  спеціальній конфіскації підлягає майно, отримане або придбане  третьою особою у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знала чи повинна була знати, що мета такої передачі уникнення конфіскації чи спеціальної конфіскації. У разі прийняття такої редакції спеціальна конфіскація не буде застосовуватись щодо майна, набутого третьою особою за ринковою вартістю або  більше ніж ринкова вартість, навіть якщо ця особа знала, що  майно набуте злочинним шляхом.

Обумовлення можливості застосування спеціальної конфіскації щодо майна, набутого злочинним шляхом і відчуженого третій особі, знанням цією особою умислу чи мети  такого відчуження,  а саме – уникнення конфіскації, суттєво зменшує можливість ефективного застосування спеціальної конфіскації, порівняно з існуючою на сьогодні редакцією статті 962 Кримінального кодексу.

 Друге речення частини четвертої статті 962 Кримінального кодексу України (в редакції проекту) підлягає виключенню, оскільки містить норми процесуального, а не матеріального права.

  1. З метою усунення неузгодженості між нормами Кримінального кодексу України щодо спеціальної конфіскації та нормами Цивільного кодексу України, статтею 354 якого конфіскація визначається як санкція за вчинене правопорушення, а також з метою приведення норм ЦКУ у відповідність до статті 41 Конституції України, пропонуємо залишити у законопроекті положення стосовно внесення змін до статті 354 ЦКУ, виклавши текст статті у такій редакції:

«1. Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом».

Перший заступник
Керівника Головного управління                                        А. НИЖНИК

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone