Зверення Голові Національного агентства України з питань державної служби

герб

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Міжфракційне депутатське об’єднання
«На захист порушених конституційних прав громадян
та проти політичних репресій
«ЗАБОРОНЕНО ЗАБОРОНЯТИ»


Голові Національного агентства України
з питань державної служби
Ващенко К. О.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Костянтине Олександровичу!

Під час виконання депутатських повноважень, мені стало відомо про можливе вчинення протиправних дій з ознаками корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами Міністерства юстиції України.

Зокрема, відповідно до даних Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих Козаченко Тетяна Анатоліївна здійснює діяльність арбітражного керуючого на підставі наказу Міністерства юстиції України від 11.06.2013 за № 1136/5 та свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.07.2013 за № 1269 (копії додаються).

Згідно листа Міністерства юстиції України від 04.03.2016 № 1573/9/5-16, отриманого мною у відповідь на депутатське звернення від 21.01.2016 № 357/2-10, вбачається, що заява щодо припинення діяльності арбітражного керуючого Козаченко Т. А. до Міністерства юстиції не надходила, рішення про припинення її діяльності міністерством не приймалось (копія додається).

Поряд з цим, відповідно до даних Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих на Козаченко Т. А., саме як на арбітражного керуючого, накладено дисциплінарне стягнення (протокол рішення дисциплінарної комісії про накладення на арбітражного керуючого дисциплінарного стягнення від 05.03.2015 № 27/03/15 та наказ Міністерства юстиції України від 26.03.2015    № 94/7 (підписаного Міністром юстиції П. Петренком) (копія додається).

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22.12.2011     № 4212-VI встановлено, що арбітражний керуючий – фізична особа, призначена господарським судом у встановленому порядку в справі про банкрутство як розпорядник майна, керуючий санацією або ліквідатор з числа осіб, які отримали відповідне свідоцтво і внесені до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

При цьому, положеннями статті 4 вищевказаного Закону чітко та однозначно встановлено, що арбітражні керуючі є суб’єктами незалежної професійної діяльності. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) з моменту винесення ухвали (постанови) про призначення його арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) до моменту припинення здійснення ним повноважень прирівнюється до службової особи підприємства – боржника. Право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надається особі, яка отримала відповідне свідоцтво у порядку, встановленому цим Законом, та внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

Поряд з цим, відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2014 № 2421/к (також підписаного Міністром юстиції П. Петренком) Козаченко Т. А. призначена на посаду директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України і є державним службовцем (копія додається).

Варто зазначити, що відповідно до частини першої статті 42 Конституції України підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Так, відповідно до частини четвертої статті 15 Закону України «Про державну службу» від 17.11.2011 № 4050-VI, що діяв на момент реалізації Козаченко Т. А. права прийняття на державну службу, чітко було встановлено, що особа, яка вступає на державну службу, зобов’язана до призначення на посаду державної служби вийти зі складу виконавчого органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку (крім випадків, коли особа здійснює функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі або територіальній громаді, та представляє інтереси держави або територіальної громади в раді товариства (спостережній раді), ревізійній комісії господарського товариства), припинити іншу оплачувану або підприємницьку діяльність, крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту. На державного службовця поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 № 3206-VI, що діяв на момент реалізації Козаченко Т. А. права прийняття на державну службу, також чітко було встановлено, що особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Поряд з вищезазначеним, пунктом 1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII прямо встановлено, що особам, зазначеним у пункті 1 частини першої статті 3 цього Закону, забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Абзацом першим частини першої статті  65 Закону України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII передбачена відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення: за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень особи, зазначені в частині першій статті 3 цього Закону, притягаються до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у встановленому законом порядку.

Відповідно до положень статті 1724  Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.1984 № 8073-X порушення особою встановлених законом обмежень щодо зайняття іншою оплачуваною діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності, медичної та суддівської практики, інструкторської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю – тягне за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією отриманого доходу від підприємницької діяльності чи винагороди від роботи за сумісництвом.

Зважаючи на всі вищезазначені обставини, керуючись положеннями Закону України «Про статус народного депутата України», прошу надати мені офіційне роз’яснення/викласти позицію Національного агентства України з питань державної служби щодо:

 

  • наявності в діях Козаченко Тетяни Анатоліївни, директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України – державного службовця, з однієї сторони, та арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), що здійснює свою діяльність на підставі наказу Міністерства юстиції України від 11.06.2013 за № 1136/5 та свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.07.2013 за № 1269, з іншої сторони, ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
  • наявності в діях Петренка Павла Дмитровича, Міністра юстиції, що особисто сприяв виникненню такої ситуації відносно Козаченко Тетяни Анатоліївни, ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень;
  • у разі наявності в діях Петренка П. Д., Міністра юстиції, Козаченко Т. А., директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, який спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції має скласти протокол про адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією, з подальшою передачею його до суду з метою притягненням до відповідальності винної особи;
  • у разі наявності в діях Петренка П. Д., Міністра юстиції, Козаченко Т. А., директора Департаменту з питань люстрації Міністерства юстиції України, ознак вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, який орган має прийняти рішення про відсторонення від виконання повноважень на посаді Петренка П. Д. та Козаченко Т. А.;
  • який орган і в якому випадку повідомляє особу про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності.

Відповідно до частини третьої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» прошу повідомити мене про час та місце розгляду цього депутатського звернення за тел. 095 846 42 44.

Про результати розгляду мого звернення та прийняте рішення прошу повідомити мене у порядку та в термін, визначений статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України».

 

Додаток:

1.Дані з Публічного сайту Єдиного реєстру арбітражних керуючих, 1 арк.;

2.Копія наказу Міністерства юстиції України від 11.06.2013 № 1136/5, 5 арк.;

3.Копія свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 01.07.2013 № 1269, 1 арк.;

4.Копія листа Міністерства юстиції України від 04.03.2016 № 1573/9/5-16,         2 арк.;

5.Копія наказу Міністерства юстиції України від 26.03.2015 № 94/7, 4 арк.;

6.Копія наказу Міністерства юстиції України від 07.11.2014 № 2421/к, 1 арк.

 

 

З повагою, 

                                                                                                                               А. Л. Деркач

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone