Звернення Андрія Деркача до Прем’єр-міністра

герб

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Міжфракційне депутатське об’єднання
«На захист порушених конституційних прав громадян
та проти політичних репресій
                     «ЗАБОРОНЕНО ЗАБОРОНЯТИ»                    


Прем’єр-міністру України
Яценюку А. П.

Шановний Арсенію Петровичу!

В ході здійснення депутатської діяльності мені стало відомо про факти грубого порушення законодавства окремими посадовими особами Міністерства юстиції України. Зокрема, мені було повідомлено про те, що 12.10.2015 за № 11.0.2/1777 листом Міністерства юстиції України за підписом заступника Міністра – керівника апарату О. П. Іванченко було підготовлено роз’яснення законодавства стосовно застосування положень Закону України «Про очищення влади».

Даний лист було направлено на адресу Державної фіскальної служби України та став підставою для подальшого обґрунтування висновків щодо необхідності звільнення із займаних посад значної кількості працівників органів державної фіскальної служби.

Так, даним листом було встановлено, що під дію Закону України «Про очищення влади» підпадають посадові особи, які проходили службу (працювали) на посадах керівників (заступників керівників) структурних підрозділів центрального апарату Державної митної служби України і Державної податкової служби України (на рівні департаментів як самостійних структурних підрозділів та управлінь як функціональних структурних підрозділів), а також митниць в період з 2010 до 2013 років (тобто до початку функціонування Міністерства доходів і зборів України).

Уважно вивчивши даний лист, проаналізувавши викладені в ньому обґрунтування, а також співставивши обставини його підготовки мною було зроблено висновки про наявність факту його видання з очевидним перевищенням наявних повноважень та свідомим нехтуванням прямих норм закону.

Так, стосовно викладених в листі висновків та застосованих при цьому норм законів звертаю увагу на наступне. Відповідно до п. 3 частини першої статті 3 Закону України «Про очищення влади» визначені цим законом заборони застосовуються до керівника, заступника керівника самостійного структурного підрозділу центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та/або митну політику, податкової міліції.

Відповідно до частини другої статті 1 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» забезпечення формування та реалізації державної політики в одній чи декількох сферах покладається на міністерства, інші центральні органи виконавчої влади – виконують окремі функції з реалізації державної політики.

Оскільки критерієм застосування спеціальних обмежень визначених Законом України «Про очищення влади» є робота в органі виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової та/або митної політики єдиним таким органом, з огляду на критерії визначені Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», може бути Міністерство фінансів України та Міністерство доходів і зборів України (з 2013 року).

Розуміння даної позиції не вимагає наявності спеціальних юридичних знань, дослідження будь-яких підзаконних актів, тлумачення складних юридичних конструкцій,оскільки має бути застосована пряма норма Закону, як вищого нормативного акту.

Однак в листі Міністерства юстиції України за підписом заступника міністра – керівника апарату О. П. Іванченко від 12.10.2015 за № 11.0.2/1777 чомусь зроблені протилежні висновки. Так, заступник міністра – керівник апарату О. П. Іванченко чомусь ігнорує вказані норми Законів України «Про центральні органи виконавчої влади» та «Про очищення влади», натомість проводить аналіз підзаконних нормативних актів – положень про Державну митну службу України та Державну податкову службу України в яких доволі вільно трактує наявність в цих органах окремих повноважень, що можуть мати відношення до формування державної податкової та/або митної політики.

Оскільки заступник міністра – керівник апарату О. П. Іванченко має вищу юридичну освіту (має ступінь магістра права), закінчила аспірантуру, є адвокатом, а також 10-річний досвід роботи у сфері застосування права, вважати, що нею було допущено просту помилку неможливо – Іванченко О. П. не могла не знати (а за своєю посадою повинна була знати) зазначені положення Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та неможливість підміни норм законів довільним тлумаченням окремих положень підзаконних актів. При цьому Іванченко О.П. також не могла не знати про те, що офіційне тлумачення законів України, відповідно до статті 147 Конституції України, вирішується виключно Конституційним Судом України, як єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні. За таких умов викладені в листі заступника міністра – керівника апарату Іванченко О. П. від 12.10.2015 за № 11.0.2/1777 висновки є завідомо неправдивими.

Крім того, не може не звернути на себе увагу сам факт видання від імені Міністерства юстиції України тлумачення (роз’яснення) законодавства з питань, що не віднесено до його сфери.

Відповідно до п. 4 (підпункт 32) Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 Міністерство юстиції має повноваження щодо надання роз’яснення з питань, пов’язаних з діяльністю Мін’юсту, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, а також стосовно актів, які ним видаються.

Однак питання, викладені в листі Міністерства юстиції України від 12.10.2015 за № 11.0.2/1777 очевидно виходили за межі тих, які стосувались діяльності Міністерства юстиції – питання визначення органу який забезпечує формування та реалізацію державної податкової та/або митної політики не є і не може бути віднесено до повноважень Міністерства юстиції.

Також звертає на себе увагу те, що вказаний лист від імені Міністерства юстиції України було підписано заступником Міністра – керівником апарату О. П. Іванченко. Так, повноваження заступника міністра – керівника апарату визначені статтею 10 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», відповідно до якої його основними завданнями є забезпечення діяльності апарату міністерства, стабільності і наступності у його роботі, організація поточної роботи, пов’язаної із здійсненням повноважень міністерства. При цьому повноваження щодо надання роз’яснень чинного законодавства, а тим більше тлумачення норм права жодним нормативним актом заступнику міністра – керівнику апарату не надано.

Це при тому, що відповідно до вказаного Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», міністерство представляє міністр. Так само, відповідно до п.12 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 № 228 очолює Мін’юст та здійснює керівництво його діяльністю міністр. Покладення виконання цих функцій на іншу особу допускається; лише у разі відсутності міністра.

Відповідно до статті 19 Конституції України органи державної влади їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Однак з викладених обставин випливає, що заступником Міністра – керівником апарату О. П. Іванченко було свідомо допущено перевищення своїх повноважень під час видання вказаного листа Міністерства юстиції України від 12.10.2015 за № 11.0.2/1777, оскільки О. П. Іванченко:

  1. Свідомо підготувала висновок про застосування норм права, який суперечить прямим нормам Закону;
  2. Перевищила свої повноваження під час надання тлумачення норм закону не маючи на те повноважень та вийшовши за межі компетенції питань, віднесених до сфери регулювання Міністерства юстиції України;
  3. Перевищила свої повноваження підписуючи від імені Міністерства юстиції України лист, який не мала повноважень підписувати.

Наслідком видання від імені Міністерства юстиції України заступником Міністра – керівником апарату О. П. Іванченко зазначеного листа стало масове порушення прав осіб, оскільки викладені в даному листі висновки стали обґрунтуванням необхідності звільнення із займаних посад значної кількості працівників органів державної фіскальної служби.

Відповідно до статті 27 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» посадові особи міністерств, несуть відповідальність за заподіяну незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю шкоду. При цьому така шкода має відшкодовуватись за рахунок держави. Таким чином в подальшому, у разі звернення громадян за захистом своїх прав до суду та задоволення відповідних позовів держава може отримати прямі бюджетні збитки внаслідок необхідності відшкодування заподіяної їм органами влади шкоди.

Відповідно до статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України у сферах правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина здійснює контроль за додержанням законодавства органами виконавчої влади, їх посадовими особами, вживає заходів щодо захисту прав і свобод, гідності, людини та громадянина від протиправних посягань. У сфері вдосконалення державного управління Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо кадрового забезпечення органів виконавчої влади а також вживає в межах своїх повноважень заходів щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України.

Також, відповідно до статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» Міністр як керівник міністерства, очолює міністерство, здійснює керівництво його діяльністю, а відповідно до статті 45 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» члени Кабінету Міністрів України особисто несуть відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління.

В даному випадку відсутність контролю збоку Міністра юстиції України Петренка П. Д. за роботою свого заступника – керівника апарату Іванченко О. П. мало наслідком грубе порушення закону та прав громадян у ввіреній міністру юстиції сфері.

Враховуючи наведені обставини, для припинення порушення прав осіб та відвернення заподіяння шкоди (в тому числі державі), керуючись статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України»,прошу:

  1. Розглянути дані питання на найближчому засіданні Кабінету Міністрів України.
  2. Надати доручення Міністру юстиції України Петренку П. Д. щодо відкликання листа Міністерства юстиції України від 12.10.2015 № 11.0.2/1777 за підписом заступника Міністра – керівника апарату О. П. Іванченко, як такого що був виданий незаконно та з перевищенням повноважень.
  3. В установленому порядку розглянути питання про звільнення заступника Міністра юстиції – керівника апарату      О. П. Іванченко із займаної посади за допущені порушення вимог законодавства та перевищення повноважень, що мали наслідком масове порушення прав осіб.
  4. В установленному порядку розглянути питання про притягнення Міністра юстиції України Петренка П. Д. до дисциплінарної відповідальності за нездійснення контролю у дорученій йому сфері державного управління.
  5. Надати мені відповідь про включення в порядок денний найближчого засіданні Кабінету Міністрів України питань викладених у даному зверненні у встановлений законом 10-денний термін. Оскільки включення в порядок денний вказаних питань не потребує додаткової перевірки, будь-які причини недотримання даного терміну вважатиму неповажними.
  6. Про результати проведеного засідання Кабінету Міністрів України з даного питання прошу повідомити мене негайно не пізніше наступного дня після його проведення з наданням мені копій відповідних рішень.

 

Додаток: копія листа Міністерства юстиції України від 12.10.2015 № 11.0.2/1777 за підписом заступника Міністра – керівника апарату О.П. Іванченко, на 5 арк.

З повагою,
А. Л. Деркач

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone