Звернення до Генерального прокурора України Юрія Луценка

герб, Андрій Деркач, Деркача

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Міжфракційне депутатське об’єднання
«На захист порушених конституційних прав громадян
та проти політичних репресій
«ЗАБОРОНЕНО ЗАБОРОНЯТИ»


№  357/2-50

Генеральному прокурору України
Луценку Ю.В.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Шановний Юріє Віталійовичу!

До мене як народного депутата України звернулися громадяни України, які потрапили під процедуру люстрації у зв’язку із застосуванням Закону України «Про очищення влади» (далі – Закон) і чиї права були порушені цим Законом.  На сьогодні до Європейського суду з прав людини вже подано понад 40 позовів проти Держави Україна у справах щодо так званої «люстрації», з яких у половині позовів вже відкриті провадження. За наявною у мене інформацією, їх кількість з кожним днем зростає та буде невпинно зростати.

Депутатське об’єднання «На захист порушених конституційних прав громадян та проти політичних репресій «Заборонено забороняти» неодноразово акцентувало увагу суспільства, увагу Президента України, депутатів Верховної Ради України, Уряду та Міністерства юстиції України на тому, що окремі норми Закону України «Про очищення влади» не відповідають європейським стандартам та принципу верховенства права, грубо порушують Конституцію України та Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, державою – учасницею якої є Україна.

Конституційний Суд України – єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні. Завданням Конституційного Суду України є гарантування верховенства  Конституції України  як Основного Закону держави на всій території України.

Діяльність Конституційного Суду України ґрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправності суддів, гласності, повного і всебічного розгляду справ та обґрунтованості прийнятих ним рішень.

Організація, повноваження та порядок діяльності Конституційного Суду України визначаються Конституцією України та іншими Законами України.

Закон України «Про Конституційний Суд України» виключно цей орган конституційної юрисдикції наділяє повноваженнями з прийняття рішень та надання висновків у справах щодо:

– конституційності законів та інших правових актів Верховної Ради України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

– офіційного тлумачення Конституції та законів України.

Згідно із вимогами ст. 57 Закону України «Про Конституційний Суд України» – строк провадження у справах за конституційними поданнями та конституційними зверненнями не повинен перевищувати трьох місяців.

У разі провадження за конституційним поданням, яке визнано Конституційним Судом України невідкладним, строк розгляду такого подання не повинен перевищувати одного місяця, причому цей строк не підлягає ані відновленню, ані пролонгації.

Строки конституційного провадження починають обчислюватися з дня прийняття процесуальної ухвали про відкриття конституційного провадження у справі.

Незважаючи на ці імперативні норми, грубо порушуючи положення Конституції України та Закону України «Про Конституційний суд України», – вже понад два роки! – Конституційний Суд України розглядає конституційні подання Верховного Суду України та 47 народних депутатів України (від 20.01.2015) про визнання неконституційними окремих положень цього Закону. В цей же час в судах адміністративної юрисдикції штучно заблоковано розгляд понад 800 справ осіб, конституційні права яких порушено в ході застосування Закону України «Про очищення влади». Вже два роки ці люди позбавлені можливості поновлення на роботі, справедливої компенсації та відновлення ділової репутації.

На засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи, яке відбулось у січні 2017 року, було висловлено стурбованість у зв’язку з проблемами щодо прав людини, порушених законом про люстрацію, та рекомендовано українській владі негайно привести Закон у відповідність з європейськими стандартами і висновком Венеціанської комісії.

З урахуванням загальновідомої прецедентної практики Європейського суду з прав людини у справах такої категорії маємо обґрунтовані підстави вважати, що Європейським судом будуть задоволені зазначені та аналогічні інші позови, визнано порушення Державою Україна окремих положень згаданої Конвенції.

Складно переоцінити ті репутаційні та фінансові збитки, які будуть спричинені Державі Україна внаслідок ухвалення Європейським судом таких рішень. Цілком очевидно, що при виконанні рішень Європейського суду індивідуального характеру збитки Державного бюджету складатимуть сотні мільйонів гривень.

Законом України «Про очищення влади», Міністерство юстиції України визначено уповноваженим орган щодо організації процесу проведення очищення влади (люстрації), для захисту та утвердження демократичних цінностей, верховенства права та прав людини в Україні. В структурі Міністерства навіть створено спеціальний Департамент з питань люстрації.

Однак, не зважаючи на вказані обставини, звернення громадян України, які подали позови до ЄСПЛ щодо врегулювання спору в мировому порядку,  залишились без належного розгляду з боку Міністерства юстиції.

Таким чином, посадовими особами Міністерства юстиції та Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Ліщини І. Ю. у цьому напрямку не тільки не вирішують проблеми, а й в деяких випадках грубо порушують норми законодавства.

З огляду на зазначене, в діях (бездіяльності) посадових осіб Міністерства Юстиції України вбачаються ознаки кримінальних правопорушень передбачених ст. 364, 367 Кримінального кодексу України.    

Враховуючи викладені факти, на підставі положень Кримінального процесуального кодексу України,

прошу:

  1. Внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінального правопорушення службовими особами Міністерства Юстиції України кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364, 367 КК України та розпочати досудове розслідування з метою встановлення об’єктивних обставин справи та притягнення винних до кримінальної відповідальності.
  1. Повідомити в порядку й терміни визначені чинним законодавством про результати розгляду звернення та прийняте рішення.

Хід розслідування кримінального провадження взяти на особистий контроль.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone