Звернення до Президента України Петра Порошенка

герб, Андрій Деркач, Деркача

НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ УКРАЇНИ

Міжфракційне депутатське об’єднання
«На захист порушених конституційних прав громадян
та проти політичних репресій
«ЗАБОРОНЕНО ЗАБОРОНЯТИ»


№  357/2-39

Президенту України
Порошенку П.О.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Вельмишановний Петре Олексійовичу!

Частиною другою статті 6 Конституції України визначено, що органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.

Частиною другою статті 19 Конституції України передбачено, що органи державної влади, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Частиною третьою статті 113 Конституції України встановлено, що Кабінет Міністрів України у своїй діяльності керується цією Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України.

Статтею 117 Конституції України визначено, що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов’язковими до виконання.

Частиною другою статті 120 Конституції України передбачено, що організація, повноваження і порядок діяльності Кабінету Міністрів України, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади визначаються Конституцією і законами України.

Законом України «Про центральні органи виконавчої влади», який визначає організацію, повноваження та порядок діяльності центральних органів виконавчої влади України, передбачено, що міністерство очолює міністр України (далі – міністр), який є членом Кабінету Міністрів України.

Порядок призначення на посаду та звільнення з посади, припинення повноважень на посаді міністра, а також статус міністра як члена Кабінету Міністрів України, визначаються Конституцією України та Законом України «Про Кабінет Міністрів України» (частина друга та третя статті 6 розділу ІІ Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»).

Згідно з пунктом 1 статті 6 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» до складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри та міністри України.

Відповідно за членом Кабінету міністрів закріплено особливе право та дієздатність, яких в свою чергу позбавлені перший заступник та заступники міністра. Набуття такої особливої дієздатності пов’язане з конкретною процедурою на законодавчому та конституційному рівні.

Згідно з пунктом 1 статті 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» члени Кабінету Міністрів України, крім Прем’єр-міністра України, Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України, призначаються на посаду Верховною Радою України за поданням Прем’єр-міністра України.

Пунктом 12 статті 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» встановлено, що Постанова Верховної Ради України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому статтею 10 цього Закону.

Пунктом 3 статті 10 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» передбачено, що член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення ним присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги зберігається в його особовій справі.

Відповідно до пункту 6 статті 10 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» член Кабінету Міністрів України, призначений на вакантну посаду в діючому складі Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед вступом на посаду особисто складає присягу на пленарному засіданні Верховної Ради України і невідкладно після цього підписує її текст.

Відповідно до пункту 2 частини 7 статті 21 розділу V Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України призначає на посаду перших заступників і заступників міністрів – за поданням Прем’єр-міністра України.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 44 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», пункту 5 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» (виключно) міністр як член Кабінету Міністрів України та керівник міністерства вносить Прем’єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду першого заступника і заступників міністра та звільнення зазначених осіб з посади.

З системного аналізу викладеного вбачається, що у відповідності з вимогами Закону України «Про Кабінет Міністрів України», право вносити Прем’єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду першого заступника і заступників міністра та звільнення зазначених осіб з посади належить виключно міністру як члену Кабінету Міністрів України. Даний висновок підтверджується також роз’ясненням Міністерства юстиції України, наданим листом від 07.09.2016 р. № 30845/ПІ-ЮР-1552/7.

Окрім того, ані Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади», ані Конституцією України не встановлено повноважень Кабінету Міністрів України, щодо призначення осіб тимчасово виконуючими обов’язки міністра.

22 липня 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 511-р «Про призначення Супрун У. першим заступником Міністра охорони здоров’я».

Прийняття зазначеного розпорядження Кабінетом Міністрів України є протиправним, безпідставним, упередженим, прийнятим всупереч вимог чинного законодавства України, та таким, що порушує конституційні, соціально-економічні права та інтереси працівників сфери охорони здоров’я та громадян з наступних підстав.

27 травня 2015 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 528 – р «Про призначення Шафранського В.В. заступником Міністра охорони здоров’я». 27 квітня 2016 року Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження № 314 – р «Про тимчасове покладення виконання обов’язків Міністра охорони здоров’я України на Шафранського В.В.».

Таким чином, до дати (22 липня 2016 року) прийняття розпорядження № 511-р «Про призначення Супрун У. першим заступником Міністра охорони здоров’я» тимчасове виконання обов’язків Міністра охорони здоров’я України було покладено на Шафранського В.В., який за посадою був заступником Міністра охорони здоров’я України та, відповідно, не складав присягу і не вступав на посаду Міністра охорони здоров’я України як член Кабінету Міністрів України у відповідності до визначеної Законом України «Про Кабінет Міністрів України» процедури, а відтак і не мав права вносити Прем’єр-міністрові України подання щодо призначення на посаду першого заступника міністра охорони здоров’я України.

Тобто, Прем’єр-міністр України В. Гройсман, нехтуючи та ігноруючи Конституцію України та вимоги діючого Закону України «Про Кабінет Міністрів України», прийняв розпорядження щодо призначення Супрун У. на посаду першого заступника Міністра охорони здоров’я України на підставі подання, підписаного не уповноваженою на здійснення таких дій особою, що призвело до грубого порушення вимог Конституції та діючого законодавства України.

В той же час, виходячи з обставин незаконного прийняття рішень щодо призначення гр. У. Супрун на посаду першого заступника Міністра охорони здоров’я України, Прем’єр-міністром України В. Гройсманом прийнято та підписано чергове незаконне рішення щодо тимчасового виконання обов’язків Міністра охорони здоров’я України першим заступником Міністра У. Супрун, яка призначена на посаду з грубим порушенням конституційних і законодавчих вимог (розпорядження Кабінету Міністрів України №550-р від 27 липня 2016 року).

В подальшому, ґрунтуючись на прикладах відкритого та цинічного нехтування вимогами Конституції України, Законів України та Указів Президента України, що регулюють порядок правовідносин у сфері державного управління, які допущено Прем’єр-міністром України В. Гройсманом, вже незаконно призначеною виконуючою обовязки Міністра охорони здоровя У. Супрун реалізовано низку антиконституційних протиправних кадрових призначень у сфері вищого державного управління.

Зокрема, не маючи повноважень Міністра та члена Кабінету Міністрів України в розумінні, визначених Конституцією України, Законів України «Про Кабінет Міністрів України», «Про центральні органи виконавчої влади» нелегітимно призначеною гр. У. Супрун незаконно внесено, а Прем’єр-міністром України В. Гройсманом 31 серпня 2016 року протиправно прийнято рішення щодо призначення на посади заступників Міністра охорони здоров’я України гр. гр. Лінчевського О.В., Сивак О.В., Ковтонюка П.А.

На підставі вищевикладеного, керуючись статтею 86 Конституції України та статтею 16 Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, як Президента України і гаранта дотримання вимог Конституції України, забезпечення прав, свобод, інтересів громадян у сфері наданих конституційних гарантій у сфері охорони здоров’я надати відповідні доручення щодо:

  • негайного скасування вищенаведених кадрових призначень, як таких, що прийняті в порушення вимог Конституції України та Законів України;
  • формування міжвідомчої комісії з питань приведення діяльності Міністерства охорони здоровя України до вимог чинного законодавства, забезпечення у повному обсязі конституційно гарантованих прав українських громадян на життя та здоровя;
  • негайного внесення Премєр-міністром України до розгляду Верховною Радою України кандидатури Міністра охорони здоровя у порядку, визначеному Конституцією України та вимогами чинного законодавства.

За результатами розгляду та наданих Вами управлінських рішень прошу Вас, вельмишановний Петре Олексійовичу, поінформувати мене особисто у передбачені законодавством строки.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone